خاورمیانه

نظر به بررسی و جمع آوری مواد اولیه واحد‌های تولیدی از میان بهترین برندهای دنیا ، یکی از نیاز های این شرکت ، ایجاد نمایندگی در کشورهای همسایه بوده ، لذا با عنایت خداوند متعال و کارآزمودگی نیروهای این شرکت ، هم اکنون در امارات ، ترکیه نمایندگی‌ دایر گردیده است.

ژلاتین